Comenzi si informatii:
0721.758.752
vanzari@e-electrocasnice.ro

5 ANI GARANÅ¢IE FÄ‚RÄ‚ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE ÃŽNCORPORABILE

                                                                  REGULAMENT OFICIAL CAMPANIA BOSCH
5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE ÎNCORPORABILE PERIOADA 1.09.2022 31.12.2022

 

INREGISTREAZA AICI GARANTIA DE 5 ANI
 

1. Organizatorul campaniei:


Campania 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile (denumită în cele
ce urmează "Campania" sau "Campania promoțională") este organizată de BSH ELECTROCASNICE
S.R.L., call center: 0212039748, adresa de e-mail:
service.romania@bshg.com, societate înfiinţată şi
funcţionând în acord cu legea română, cu sediul social în București, Sos. București Ploiești nr. 19-21, et.
1, secțiunea 2, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248,
reprezentată prin dl Mihai Voicilă în calitate de administrator și dl Styn De Coster în calitate de administrator,
denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit și va fi făcut public
conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil, pe
toată durata de desfășurare a Campaniei, în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea
acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau
suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța
modificarea respectivă pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să
devină aplicabile.


2. Participanți:


În cadrul Campaniei promoționale are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu
vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice
cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii și condițiile prezentului
Regulament (denumiți în cele ce urmează "Participanți"). În cazul persoanelor juridice, Campania nu este
aplicabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale precum, dar nelimitativ, restaurante, cantine,
bufete, pensiuni.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își
exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală,
expresă și neechivocă a prezentului Regulament, precum și a condițiilor de acordare a garanției extinse
prevăzute în Certificatul de garanție comercială aferent campaniilor promoționale desfășurate pe website-
urile BSH ELECTROCASNICE S.R.L. („Certificatul de garanție”) recepționat odată cu livrarea produsului.

 

3. Obiectul Campaniei:


Obiectul Regulamentului este reprezentat de stabilirea condiţiilor de participare la Campanie prin care
Participanţii beneficiază de o perioadă de 5 (cinci) ani garanţie pentru produsele participante la Campanie,
calculată de la data livrării produselor, astfel cum sunt acestea descrise la punctul 7 al prezentului
Regulament.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, prin terminologia "5 ani garanţie" sau "extra-garanție" se înţeleg
următoarele:

Organizatorul oferă Participanților, în mod gratuit, suplimentar garanției legale de conformitate de 2 ani
prevăzută de Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de
vânzare de bunuri („OUG 140/2021”), o garanţie comercială de 3 ani (denumită în continuare „extra-
garanție/a”). Condițiile de extindere a termenului de garanție de conformitate de 2 ani cu o perioadă
suplimentară de 3 ani sunt detaliate în Certificatul de garanție recepționat odată cu livrarea produsului.

În contextul prezentului Regulament, al Certificatului de garanție sau în comunicările referitoare la prezenta
Campanie, referirile la extra-garanție vor fi interpretate în sensul noţiunii de garanţie comercială, astfel cum
este aceasta definită de OUG 140/2021 şi vor avea în vedere precizările anterior menţionate. Extra-garanția
nu aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute de OUG 140/2021. Astfel, în temeiul și în condițiile
prevăzute de actul normativ anterior menționat, consumatorii au dreptul la măsurile corective din partea
vânzătorului produselor, fără costuri, în caz de neconformitate, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate
de extra-garanția menționată mai sus.


4. Durata Campaniei


Campania promoțională va începe pe data de 1.09.2022, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de
31.12.2022, ora 23:59:59. Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în
considerare de către Organizator la acordarea extra-garanției.

Înregistrarea și revendicarea extra-garanției se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro, în termen de
60 de zile de la data achiziției produsului. Orice revendicare a Extra-garanției după această dată nu va fi
luată în considerare de către Organizator.

În măsura în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi
adus la cunoştinţa Participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament şi publicarea informaţiei pe
website cu cel puţin 24 ore înainte ca modificările să devină efective.


5. Aria de desfășurare a Campaniei


Prezenta Campanie este organizată şi se desfășoară pe teritoriul României, în magazinele distribuitorilor
care comercializează produse electrocasnice Bosch. Lista partenerilor agreați se regăsește pe site-ul

www.bosch-home.ro („Parteneri agreați”), cat si in anexa la prezentul Regulament.


6. Drept de participare:

 

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament.
O persoană poate achiziționa mai multe produse participante la promoție, fără limită de număr de produse
și de participări.


7. Produse participante:


În această promoție sunt eligibile electrocasnicele încorporabile marca Bosch: cuptoare încorporabile,
cuptoare electrice încorporabile, cuptoare multifunctionale cu optiune de microunde, cuptoare
multifunctionale cu optiune de aburi, cuptoare multifunctionale cu aburi, cuptoare multifunctionale cu optiuni
de microunde si aburi, cuptoare incorporabile cu aburi, cuptoare incorporabile cu microunde, plite
încorporabile, hote, mașini de spălat vase încorporabile, mașini de spălat rufe încorporabile, aparate
frigorifice încorporabile, sertare termice încorporabile, espressoare încorporabile, (denumite în continuare
colectiv Produse Participante și individual „Produs Participant).


8. Mecanismul Campaniei:


Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de catre Participant a unuia sau a
mai multor Produse Participante în perioada 1.09.2022 31.12.2022 de la Partenerii agreati, menţionaţi
conform art. 5 din prezentul Regulament.

Participanţii trebuie să se inregistreze direct pe site-ul: www.bosch-home.ro, la secțiunea dedicată
(„Campanii și promoții”), respectand pasii obligatorii de urmat descrisi în Certificatul de garanție.

Astfel, în conformitate cu prevederile Certificatului de garanție recepționat odată cu produsul, pentru a
înregistra, activa şi beneficia de extra-garanţie se vor respecta următorii pași:

-Se va înregistra produsul participant pe website-ul www.bosch-home.ro în contul MyBosch în termen
de 60 de zile de la data achiziției produsului respectiv;

- În cazul în care participantul nu deține un cont MyBosch, din site-ului oficial www.bosch-home.ro se va
accesa secțiunea aferentă și se va alege una din cele 2 opţiuni disponibile:

- opţiunea „Înregistrare cont” urmând ca pe pagina deschisă, participantul să completeze rubricile
necesare pentru crearea contului;

sau
- opţiunea „Înregistrare produs” prin care participantul va completa informaţiile despre produs astfel
cum acestea sunt solicitate în câmpurile obligatorii. După completarea informaţiilor despre produs, se
va accesa butonul „Înregistrează-mă acum”, urmând ca în pagina deschisă, participantul să completeze
câmpurile obligatorii din formularul de deschidere al contului iar apoi să acceseze butonul „Trimitere”.

După efectuarea oricărei opţiuni de mai sus, participantul va primi un e-mail pentru confirmarea creării
contului. Astfel, contul va putea fi accesat imediat ce participantul confirmă crearea acestuia prin
accesarea link-ului ce se trimite într-un mesaj pe adresa de e-mail introdusă în formularul de
înregistrare al contului.

- Odată confirmat contul, sau dacă participantul avea deja un cont creat, după accesarea contului
personal pe MyBosch se va alege opţiunea „Înregistrează produs” care va deschide formularul de
înregistrare pentru produse electrocasnice. Se vor completa câmpurile obligatorii: Model (E-Nr), Număr
de fabricaţie (FD), Număr de serie (ZNr.) şi Data achiziţionării. Se apasă butonul „Continuare”. Se
afişează pagina de confirmare a înregistrării produsului. Se va da click pe „Către produsele înregistrate
pentru a se afişa pagina/lista de produse înregistrate. Produsul este înregistrat în cont, iar participantul
primi un mesaj pe e-mailul furnizat cu confirmarea de înregistrare a produsului în contul MyBosch.

- Dacă datele de înregistrare ale produsului (E-Nr, FD, Z-Nr., Data achiziţiei) corespund cu condiţiile de
acordare a extra-garanţiei, în partea dreaptă a ecranului apare mesajul „Click pe linkul de mai jos pentru
a solicita extra-garanţiile disponibile pentru produsul tău” Se apasă pe link-ul intitulat Vezi extra-
garanţiile disponibile”. În pagina deschisă se afişează detaliile înregistrate ale produsului, iar în partea
de jos a ecranului, se va accesa secţiunea „Extra-garanţie” care prezinta extra-garanţiile disponibile
pentru respectivul produs. Se va alege modulul aferent extra-garanţiei pentru care este eligibil produsul
participant achiziționat şi se apasă pe link-ul „Solicită extra-garanţia”. În situaţia în care se afişează
mesajul „Definitivează înregistrarea produsului” este necesară revizuirea datelor înscrise ale produsului
şi anume rubrica E-Nr., FD şi Z-Nr. După introducerea datelor corecte şi apăsarea butonului „Trimite
link-ul „Solicită extra-garanţia” devine vizibil. Se afişează pagina cu mesajul „Confirmăm înregistrarea
cu succes a produsului pentru a beneficia de extra-garanţie”. În partea de jos a paginii, prin accesarea
link-ului „Vezi confirmare de înregistrare extra-garanţie” se va genera într-o fereastră nouă conţinând
confirmarea pentru înregistrarea extra-garanţiei care poate fi descărcată în format Pdf. Suplimentar,
confirmarea de înregistrare extra-garanţie poate fi regăsită oricând în contul MyBosch în secţiunea
Produsele mele”.


Nerespectarea procedurii anterior menționate va duce la invalidarea extra-garanției şi astfel Participanții nu
vor putea beneficia de aceasta
.


Pentru a beneficia de extra-garanţie, Certificatul de garanţie comercială, confirmarea de înregistrare
generată în urma înregistrării extra-garanţiei trebuie păstrate împreună cu factura/bonul fiscal în original ce
face dovada achiziţiei produsului de la partenerii agreaţi.


Participanți sunt rugați să verifice corectitudinea datelor şi informaţiilor introduse în momentul efectuării
oricărei înregistrări. Înregistrările unor date şi informaţii eronate/incorecte/incomplete nu vor putea fi luate
în considerare. Efectuând oricare înregistrare, participanții răspund de corectitudinea şi veridicitatea datelor

şi informaţiilor introduse în formularele respective. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru
acuratețea datelor înregistrate de către Participanți pe site-ul
www.bosch-home.ro.
Pentru evitarea oricăror neclarităţi, înainte de înregistrarea Produsului, Participantul trebuie să verifice dacă
distribuitorul de la care a cumpărat Produsul participant se regăsește în lista de parteneri agreați pentru
această Campanie conform art. 5 din prezentul Regulament. În cazul în care distribuitorul nu se regăsește
în lista agreată „Confirmarea de înregistrare a extra-garanției” nu va produce efecte.

Organizatorul are dreptul să solicite la momentul la momentul oricărei cereri privind extra-garanția, orice
documente justificative în original (facturi fiscale), Certificatul de garanţie, precum și confirmarea
înregistrării care să probeze îndeplinirea de către Participant a condițiilor de participare la Campania 5 ani
garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile și de obținere a extra-garanției.
Documentele solicitate sunt necesare în vederea înregistrării și acordării extra-garanției. Neprezentarea
acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de
a beneficia extra-garanția.

 

9. Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde extra-garanția pentru Produsul Participant, Participantul trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:


A. Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.
B. achiziționeze, în perioada prevăzută la art. 4, unul dintre Produsele Participante descrise la art. 7
de la partenerii agreați conform celor specificate în prezentul Regulament.

C. înregistreze Produsul Participant în secțiunea MyAccount pe https://www.bosch-home.ro/mybosch
în termen de 60 de zile de la data achiziției conform Mecanismului Campaniei prevăzut la art. 8.
D. Să păstreze, pe toată perioada de garanţie, Certificatul de garanţie în original, documentele fiscale de
achiziţie a produsului, precum şi „Confirmarea de înregistrare a extra-garanției”, pentru a putea dovedi
achiziţia produsului şi înregistrarea acestuia.

E. Produsul Participant, pentru care se acordă extra-garanția să fie utilizat exclusiv în scopuri casnice.
Garanţia legală de conformitate şi extra-garanția nu sunt valabile în cazul utilizării respectivului produs în
scopuri profesionale: în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menționat în certificatul de
garanție.


10. Litigii


Orice solicitare/reclamaţie/plângere poate fi transmisă în atenţia Organizatorului utilizând datele de contact
indicate în partea introductivă a prezentului Regulament / în partea introductivă a Certificatului de garanție
comercială.

Orice neînţelegere rezultată din campania promoțională desfășurată în temeiul prezentului Regulament ori
cu privire la extra-garanția oferită în condițiile prevăzute în Certificatul de garanție recepționat odată cu
produsul va fi soluţionată pe cale amiabilă.

În cazul în care Participanții consideră că neînţelegerile nu au fost rezolvate de către Organizator, aceștia
au dreptul de a apela la mecanismele de soluţionare alternativă a litigiilor şi/sau la instanţele judecătoreşti
competente conform legii.


11. Regulamentul promoției


Prin participarea la Campaniei, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, începând cu data de 31.08.2022 (ora 00:00).


12. Date cu caracter personal


Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"). Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
în scopul sau în legătură cu desfăşurarea Campaniei sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament.
Solicitările ori reclamaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campanie
se pot depune conform informaţiilor prevăzute în Anexa 2.

 

REGULAMENT OFICIAL + ANEXE

Urmariti-ne pe Facebook

TRANSPORT

Livrare oriunde prin curierat rapid
 

SUPORT TELEFONIC

Va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite
 

PLATA RAMBURS

Comandati online
platiti doar cand receptionati coletul
 

PLATA OP

Comandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii.

Magazin specializat

Oferim cele mai bune solutii si preturi.

Cu un istoric in domeniul comercializarii aparatelor electrocasnice inceput in 2001, societatea noastra dispune de personal calificat bun cunoscator al intregii game de produse.

Pentru orice alte intrebari sau informatii va stam cu placere la dispozitie!

Ne puteti contacta la vanzari@e-electrocasnice.ro sau la telefon 0721.758.752

INCASSO ELECTROCASNICE SRL
Bucuresti, Sector 2, Str. Otesani nr.2
Bl. T23a, Sc. 1, Et.8, Ap.42
J40/4068/2001
RO13840220

2023 © Incasso Electrocasnice, CUI: RO13840220, Registrul Comertului J40/4068/2001