Comenzi si informatii:
0721.758.752
vanzari@e-electrocasnice.ro

Garantie 5 ani Confort Max


Regulamentul Oficial al Campaniei


“Garantie 5 ani - Confort MAX”


1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale “Garantie 5 ani - Confort MAX” este ELECTROLUX
ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd.
Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de
inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007
2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux
Romania” si/sau „Organizatorul”).
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),
obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului
modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro
si www.aeg.ro .
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii
prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-urile oficiale al
Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.
2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat
online, cat si offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate de Electrolux Romania SA.
Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului
Regulament.
Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.
3. OBIECTUL
Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii
beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca
Electrolux si AEG aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din
Regulament. In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica
garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este
de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.
4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE
Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de
conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor
cuprinde urmatoarele notiuni:
4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea
nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica
„protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de
conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara
solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand
restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta
nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea
Classified a s Internal 2
aferenta”.
4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind
vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica „orice angajament asumat
de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a
pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul
in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau
in publicitatea aferenta”.
4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre
Organizator cu titlu de garantie comerciala.
De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind
prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca
fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este
definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile
asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.
5. CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE
5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în
termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.
5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):
Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.
Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și
fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare,
întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane
neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale,
descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea,
folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau
alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive
sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.
NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ
CASNIC.
5.3. Modalitati de remediere:
Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb
aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila,
consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.
Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea
numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.
5.4. Termen de realizare a remedierii:
Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se
va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de
la data efectarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare
din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte
termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la
unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare
normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat
la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai
Classified a s Internal 3
face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici.
Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul
in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs
trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei
comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul
termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care
curge de la data preschimbării produsului.
Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul
iniţial.
5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei
comerciale:
Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie,
consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul
vizitei de service, următoarele:
i. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)
ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform
prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani
garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către
consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de
garanţie comercială
iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate,
clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.
5.6. Pierderea garanţiei
Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de
mai jos:
a. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce
dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și
factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea
certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această
garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.
b. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare,
instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc
produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;
c. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune
electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);
d. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în
exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a
apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală,
fluctuaţii de electricitate, etc.);
e. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării,
de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;
f. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost
proiectat și realizat;
Classified a s Internal 4
g. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către
Electrolux Romania S.A.;
h. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în
condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii
sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor
accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;
i. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea,
consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1.
din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului.
6. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va incepe la 1 martie 2021 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2021
ora 23:59:59, inclusiv.
Orice achizitie efectuata dupa 31 decembrie 2021 ora 24:00:00 nu va fi luata in
considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.
Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani este de
maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.
Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie si/sau bonul fiscal, pe care
vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs
achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.
7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice majore, rezidente in Romania si care
achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează,
online sau offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania
SA.
8. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a
codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-urile
www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in
lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de
a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc
lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor
face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor
www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.
9. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:
a. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs aflat in Campanie, din unul din
magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux si AEG, produse
importate doar de Electrolux Romania SA
b. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, direct pe site-ul
www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei
“Garantie 5 ani - Confort MAX ”
Classified a s Internal 5
c. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei
de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg
sau pdf si nu mai mari de 200kB
d. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de
telefon, adresa de e-mail.
In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate
(inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si
validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament,
Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie pentru
fiecare produs achizitionat, conform Anexei nr.1 si inregistrat in campanie.
Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse
aflate in Campanie.
In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la
data achizitiei, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 ani, insa
va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii
produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.
Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul
garantiei comerciale de 3 ani.
Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie, transmis de catre Organizator, va
determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 ani.
Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze
certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani garantie transmis de
Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5
ani de garantie, pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a
inregistrarii produsului in Campanie.
10. BENEFICIU PARTICIPANT
Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a achizitionat in perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau
AEG, aflat in promotie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau
offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania SA
b) a inregistrat achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro
sau www.aeg.ro , in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani -
Confort MAX ” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
c) in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal,
precum si a placutei de identificare a produsului cumparat
d) a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email si numar de
telefon)
va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai
sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in
Campanie.
Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte
integranta a acestui Regulament, si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro,
sectiunea Promotii.
11. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent
urmatoarele conditii:
1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
Classified a s Internal 6
2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta
Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau
AEG , importate doar de Electrolux Romania SA;
3. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul
www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “
Garantie 5 ani - Confort MAX ” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data
achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din
prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau bonul
fiscal pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume
cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare
a produsului cumparat.
Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:
- au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
- au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii
fiscale/bonului fiscal trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta copii
dupa bonuri de comanda sau comenzi online)
- au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
- nu au inregistrat pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro produsul achizitionat
aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la
data achizitiei
- nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bonului fiscal care sa
ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat);
pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei,
magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator,
cantitatea achizitionata
- nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii
12. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:
- Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
- Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei
- Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux
Romania SA
- Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60
de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul www.electrolux.ro sau
www.aeg.ro , sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ Garantie 5 ani - Confort
MAX ”
- Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bonul fiscal
si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul
Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bonul fiscal si imaginea placutei de
identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)
- Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii
- Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)
13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de
date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de
informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la
colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
Classified a s Internal 7
dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau
distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”) informatiilor de orice
fel (de pilda numele, numarul de telefon, cod produs achizitionat etc.) despre
dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea
dumneavoastra la Campanie.
Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter
personal, furnizate de dvs. prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions:
nume, prenume, email, telefon, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal
(poza), magazin, placuta identificare produs cumparat (poza).
Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de
legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele
cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii
si atribuirii beneficiului Campaniei.
De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal
pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre
produsele si campaniile Electrolux Romania SA.
Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal
este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal.
Electrolux Romania SA prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazanduse
pe urmatoarele temeiuri legale:
- Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru
colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal,
astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
- Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii
contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea
inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
- Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a
unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
- Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania SA,
spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).
Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter
personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara
Electrolux Romania SA, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile
permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru
indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania SA va pastra controlul
asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si
organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea
si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii
imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal
impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii
intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi
tehnologii.
Electrolux Romania SA transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii
in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai
Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care
Classified a s Internal 8
Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului
adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile
care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara
SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy
Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de
conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul
Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice),
Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare
caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din
perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte
de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene
2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR
sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in
afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu
caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate
pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii
accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii
neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile
ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer
stipulate de legislatia aplicabila.
Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de
legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter
personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza,
astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi,
in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest
termen de pastrare este impus de lege.
In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele
dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a
solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii,
categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de
destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra
cu caracter personal.
Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru
copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor
administrative.
b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea
Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul
Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete,
inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va
stergem Datele cu caracter personal.
d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii
Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi
marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu
caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate
fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara
obiectii din partea noastra.
f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in
orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si
Classified a s Internal 9
ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti
dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter
personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.
Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau
pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza
legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania SA, in calitate de
operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.
De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania SA, situat in Bdul
Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor
nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania.
14. TAXE SI CHELTUIELI
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:
- cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de
inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament
15. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta
din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In
categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii,
inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice
reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate
interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice
participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora,
existenta acestuia.
16. LITIGII
Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din
România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente
romane de la sediul Organizatorului.
ANEXA NR. 1
PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Classified a s Internal 10
PNC produs Model Produs
925503017 ENN2800BOW Combina frigorifica incorporabila
925503167 LNT2LF18S Combina frigorifica incorporabila
925503089 ENN2812AOW Combina frigorifica incorporabila
925503206 LNT3FF18S Combina frigorifica incorporabila
925505013 ENN2851AOW Combina frigorifica incorporabila
925501003 ENN2853COW Combina frigorifica incorporabila
925581013 ENN3101AOW Combina frigorifica incorporabila
925561035 ENS6TE19S Combina frigorifica incorporabila
925561031 LNS8TE19S Combina frigorifica incorporabila
925503035 ENN2800AJW Combina frigorifica incorporabila
925503168 KNT2LF18S Combina frigorifica incorporabila
925503097 SCB51811LS Combina frigorifica incorporabila
925503171 SCB618F3LS Combina frigorifica incorporabila
925501035 SCE81816TS Combina frigorifica incorporabila
925501089 SCE818E6TS Combina frigorifica incorporabila
925561028 SCE819D8TS Combina frigorifica incorporabila
944064903 EZA2400AOX Cuptor electric
949496958 EOF3C00X Cuptor electric
949496957 EOF3C70X Cuptor electric
949496944 EOF3C50TX Cuptor electric
944068020 EZF5C50Z Cuptor electric
944068021 EZF5C50V Cuptor electric
949496945 EOF5C50V Cuptor electric
949497304 EOE7C31V Cuptor electric
949499337 EOD3H70X Cuptor electric
949499309 EOD3C50TX Cuptor electric
949496947 EOF5C70X Cuptor electric
949497303 EOE7C31X Cuptor electric
949496179 EOB3400BOR Cuptor electric
949496915 EOA5220AOR Cuptor electric
949496919 EOA5220AOW Cuptor electric
949496914 EOA5220AOV Cuptor electric
944184868 KOEAP31WT Cuptor electric
944064913 EZC2430EOX Cuptor electric
949498126 EOF4P74X Cuptor electric
949499618 EOD6P60X Cuptor electric
944184841 COE7P31X Cuptor electric
949498421 EOE8P31X Cuptor electric
944184878 KOE8P81Z Cuptor electric
949494740 EOC6P71X Cuptor electric
949494742 EOC8P31X Cuptor electric
944184836 EOB8S31X Cuptor electric
944184831 EOB9S31WX Cuptor electric
944184821 KOAAS31WX Cuptor electric
944184827 EOA9S31CX Cuptor electric
944066616 EVL6E40X Cuptor electric
949499331 EOD3C70X Cuptor electric
949499311 EOD5C50Z Cuptor electric
949499310 EOD5C70X Cuptor electric
944064910 EZB5430ANX Cuptor electric
Classified a s Internal 11
949498441 COE7P31B Cuptor electric
949499048 EOD3H50TX Cuptor electric
949499823 EOD6P71X Cuptor electric
949497306 EOE7C31Z Cuptor electric
949499822 KODDP71X Cuptor electric
949498424 EOE7P31X Cuptor electric
944064908 EZB3400AOX Cuptor electric
944068019 EZF5C50X Cuptor electric
949499340 KOD3C70X Cuptor electric
949499308 KODGC70TX Cuptor electric
949499550 EOD6C71X Cuptor electric
949499552 EOD6C71Z Cuptor electric
949498433 COE7P31X2 Cuptor electric
944184833 KOBBS31X Cuptor electric
944187808 BES331110M Cuptor electric
944187805 BES351110M Cuptor electric
944187993 BEE431310M Cuptor electric
944188097 BCE455350M Cuptor electric
944188102 BCE556350M Cuptor electric
944188101 BCE556350B Cuptor electric
944188148 BPE556320M Cuptor electric
944187779 BSE882320M Cuptor electric
944187785 BSE792320M Cuptor electric
944187777 BSK882320M Cuptor electric
944188375 BSK999330M Cuptor electric
944187781 BPE842320M Cuptor electric
944187801 BCE451350M Cuptor electric
944187791 BPE742320M Cuptor electric
944187996 BPE742320B Cuptor electric
949713402 EOG2102AOX Cuptor gaz
947608762 LMS2203EMX Cuptor microunde
947608772 EMS4253TEX Cuptor microunde
947608763 LMS4253TMX Cuptor microunde
947608765 LMS4253TMK Cuptor microunde
947608766 LMS4253TMW Cuptor microunde
947608749 KMFD264TEX Cuptor microunde
947607444 MSB2547D-M Cuptor microunde
947608721 MBE2658DEM Cuptor microunde
947727405 EBD4X Echipament special incorporabil
923421077 ERW0673AOA Echipament special incorporabil
923421078 ERW1573AOA Echipament special incorporabil
923421110 KBW5X Echipament special incorporabil
942401552 EBC65X Echipament special incorporabil
942401553 KBC65Z Echipament special incorporabil
947727450 KBV4X Echipament special incorporabil
942401229 KKK884500M Echipament special incorporabil
933028009 ERN1300AOW Frigider/Congelator incorporabil
933030008 ERN1200FOW Frigider/Congelator incorporabil
933015101 ERN1400AOW Frigider/Congelator incorporabil
933015180 LRB2AF88S Frigider/Congelator incorporabil
933016101 ERN1300FOW Frigider/Congelator incorporabil
Classified a s Internal 12
933016170 LFB2AF88S Frigider/Congelator incorporabil
933033738 LUB3AE88S Frigider/Congelator incorporabil
933033011 ERN2201BOW Frigider/Congelator incorporabil
933033047 LRB3AF12S Frigider/Congelator incorporabil
933033111 ERN2001BOW Frigider/Congelator incorporabil
933033147 LFB3AF12S Frigider/Congelator incorporabil
923581007 ERN3211AOW Frigider/Congelator incorporabil
923581059 ERS3DF18S Frigider/Congelator incorporabil
922782034 LUT6NF18S Frigider/Congelator incorporabil
933024053 SKB58211AF Frigider/Congelator incorporabil
933024093 SKB582F1AF Frigider/Congelator incorporabil
933027074 ABB682F1AF Frigider/Congelator incorporabil
942150768 EFU216W Hota
942150767 EFU216S Hota
942150766 LFU216X Hota
942022052 LFP216S Hota
942022056 LFP316S Hota
942022437 LFP316AB Hota
942022517 LFP316FW Hota
942150468 EFP60460OX Hota
942022116 LFP536X Hota
942022118 LFP539X Hota
942022004 LFC316X Hota
942022008 LFC319X Hota
942022431 LFT426X Hota
942022430 LFT429X Hota
942022433 EFC226R Hota
942022434 EFC226V Hota
942150412 EFB60460OX Hota
942150414 EFB90460OX Hota
942150419 EFF60560OX Hota
942150422 EFF90560OX Hota
942022428 LFT766X Hota
942022426 LFT769X Hota
942051017 LFG716X Hota
942051015 LFG719X Hota
942051379 LFG716R Hota
942051403 LFV416K Hota
942051237 LFV616K Hota
942051402 LFV419K Hota
942051236 LFV619K Hota
942051250 LFV319W Hota
942051383 LFV619R Hota
942051231 EFI739X Hota
942051226 KFIA19R Hota
942051245 LFD619Y Hota
942022516 LFP316FB Hota
942022100 DGB1522S Hota
942022066 DGB2531M Hota
942022048 DPB2621S Hota
942150551 DPB5650M Hota
942150893 DPB5652M Hota
Classified a s Internal 13
942150547 DPE5650G Hota
942150546 DPE5950G Hota
942150708 DBB4650M Hota
942051316 DBE5661HG Hota
942051315 DBE5961HG Hota
942051307 DVE5971HG Hota
942051314 DIE5961HG Hota
942051322 DDE5960B Hota
911066021 ESI4501LOX Masina spalat vase
911064015 EES42210IX Masina spalat vase
911066020 ESI4621LOX Masina spalat vase
911064016 EEM43300IX Masina spalat vase
911075039 EEA22100L Masina spalat vase
911074054 EES42210L Masina spalat vase
911077021 EEG62300L Masina spalat vase
911079057 EEA71210L Masina spalat vase
911079056 EEA12100L Masina spalat vase
911076065 ESL4510LO Masina spalat vase
911077023 EEG62310L Masina spalat vase
911529210 ESI5205LOX Masina spalat vase
911526162 ESI5545LOX Masina spalat vase
911526163 ESI5550LOX Masina spalat vase
911526375 ESI9500LOX Masina spalat vase
911424484 EEM69300IX Masina spalat vase
911426361 ESI8550ROX Masina spalat vase
911427319 ESI8730RAX Masina spalat vase
911539264 EEA717100L Masina spalat vase
911535222 EEA27200L Masina spalat vase
911536423 EES47320L Masina spalat vase
911536521 EES848200L Masina spalat vase
911536444 EEM48221L Masina spalat vase
911536428 EEM48320L Masina spalat vase
911536443 EEM48321L Masina spalat vase
911436383 KESC9200L Masina spalat vase
911434570 EEG69300L Masina spalat vase
911438369 KEGA9300L Masina spalat vase
911438367 EEC87300L Masina spalat vase
911539246 EEA17100L Masina spalat vase
911536398 EEM48210L Masina spalat vase
911536471 EEG48300L Masina spalat vase
911536473 EES48200L Masina spalat vase
911535224 EES27100L Masina spalat vase
911535264 EES27100L Masina spalat vase
911535225 KESD7100L Masina spalat vase
911535263 KESD7100L Masina spalat vase
911064013 FEE63400PM Masina spalat vase
911064019 FEE73517PM Masina spalat vase
911075044 FSE31407Z Masina spalat vase
911077024 FSE73507P Masina spalat vase
911077033 FSE73527P Masina spalat vase
911524061 FEE53600ZM Masina spalat vase
911524097 FEE52910ZM Masina spalat vase
Classified a s Internal 14
911424387 FEE62700PM Masina spalat vase
911424480 FEE84706PM Masina spalat vase
911536392 FSE52910Z Masina spalat vase
911436390 FSB53637P Masina spalat vase
911536416 FSB53907Z Masina spalat vase
911536515 FSB53927Z Masina spalat vase
911434552 FSE63717P Masina spalat vase
911438359 FSK93707P Masina spalat vase
911438356 FSK93807P Masina spalat vase
949738727 EHF3920BOK Plita electrica
949738728 EHH3920BVK Plita electrica
949492234 EHF6240XXK Plita electrica
949492104 EHF6241FOK Plita electrica
949492105 EHF6343FOK Plita electrica
949596136 EHF6547FXK Plita electrica
949596187 EHG46341FK Plita electrica
949760068 EGD6576NOK Plita electrica
949492087 EHH6240ISK Plita electrica
949492350 LIV63431BK Plita electrica
949596804 EIT61443B Plita electrica
949492353 CIR60430CB Plita electrica
949596713 EIV644 Plita electrica
949596859 EIS62443 Plita electrica
949596832 EIV63440BW Plita electrica
949596835 EIV63440BS Plita electrica
949596706 EIV654 Plita electrica
949596883 EIP6446 Plita electrica
949596906 EIS6448 Plita electrica
949596891 EIS6648 Plita electrica
949596712 EIV744 Plita electrica
949596717 EIV734 Plita electrica
949596962 EIS7548 Plita electrica
949596860 EIS824 Plita electrica
949596985 EIS8134 Plita electrica
949596714 EIV835 Plita electrica
949596879 EIP8146 Plita electrica
949596963 EIS84486 Plita electrica
949596889 EIS8648 Plita electrica
949596708 EIV9467 Plita electrica
949640515 KGG6426K Plita electrica
949492370 EIT60428C Plita electrica
949492342 LIR60430 Plita electrica
949492345 LIR60433B Plita electrica
949596987 EIS62449 Plita electrica
949596984 EIS6134 Plita electrica
949640589 KGS6404SX Plita electrica
949640659 EGS6436SX Plita electrica
949640514 KGG6437K Plita electrica
949492228 EHF6346XOK Plita electrica
949596718 EIV634 Plita electrica
949597552 IKE42640KB Plita electrica
949597551 ITE42600KB Plita electrica
Classified a s Internal 15
949492126 HK634021XB Plita electrica
949595301 HK365407XB Plita electrica
949597446 IKB64413FB Plita electrica
949597595 IAE64431FB Plita electrica
949597519 IAE64413XB Plita electrica
949597363 IKE64471FB Plita electrica
949597561 IAE64843FB Plita electrica
949597365 IKE74451FB Plita electrica
949597423 IAE84411XB Plita electrica
949597550 IAE84851FB Plita electrica
942150871 IDK84453IB Plita electrica
949597287 IKB64301XB Plita electrica
949597229 IKE84471XB Plita electrica
949738236 EGG3322NVX Plita gaz
949738243 EGC3322NVK Plita gaz
949640692 KGS6424SX Plita gaz
949640693 KGS6426SX Plita gaz
949640694 KGS6436SX Plita gaz
949640699 KGS6456SX Plita gaz
949640552 EGH6343RON Plita gaz
949640553 EGH6343ROR Plita gaz
949640671 KGS6436RK Plita gaz
949640773 KGU64361X Plita gaz
949640362 EGH6349BOX Plita gaz
949630845 KGS7536SX Plita gaz
949640736 KGG6407K Plita gaz
949640423 EGT6242NVK Plita gaz
949640476 KGG6456K Plita gaz
949640472 KGG6436W Plita gaz
949640474 KGG6436S Plita gaz
949630742 KGG7536K Plita gaz
949770073 KGV7539IK Plita gaz
949738234 HC412001GB Plita gaz
949640847 HGB64420SM Plita gaz
949640532 HKB64540NB Plita gaz
949630794 HKB75540NB Plita gaz
949640730 HGB64301UM Plita gaz
949640529 HKB64440NB Plita gaz
949740641 KGM64311X Plita mixta
949760070 EGE6172NOK Plita mixta
949740619 EGE6182NOK Plita mixta
914917605 EW6F527W Masina spalat rufe
914917606 EW6F528W Masina spalat rufe
914917424 EW6F428WU Masina spalat rufe
914917220 EW6F328W Masina spalat rufe
914916308 EW6F348SA Masina spalat rufe
914555007 EW7F348W Masina spalat rufe
914555206 EW7F249S Masina spalat rufe
914917005 EW8F228S Masina spalat rufe
914555800 EW8F248B Masina spalat rufe
914555806 EW8F148B Masina spalat rufe
914555434 EW8F169SA Masina spalat rufe
Classified a s Internal 16
914555604 EW9F161B Masina spalat rufe
914580009 EW7F348SI Masina spalat rufe
914340522 EW6S506W Masina spalat rufe
914340426 EW6S426W Masina spalat rufe
914340432 EW6S426BI Masina spalat rufe
914340425 EW6S406BX Masina spalat rufe
914340461 EW6S427W Masina spalat rufe
914340363 EW6S347S Masina spalat rufe
914340381 EW6S327SX Masina spalat rufe
913118613 EW2T5261E Masina spalat rufe
913118519 EW6T5261 Masina spalat rufe
913128426 EW6T4262 Masina spalat rufe
913128433 EW6T4262I Masina spalat rufe
913128425 EW6T4272I Masina spalat rufe
913128349 EW7T3272 Masina spalat rufe
913128347 EW7T3372 Masina spalat rufe
914600606 EW7W447W Masina spalat rufe cu uscator
914603525 EWW1685W Masina spalat rufe cu uscator
914600603 EW7W4684W Masina spalat rufe cu uscator
914600710 EW7W468W Masina spalat rufe cu uscator
914600707 EW7W369S Masina spalat rufe cu uscator
914600705 EW7W361S Masina spalat rufe cu uscator
914600803 EW8W261B Masina spalat rufe cu uscator
914600810 EW8W261B Masina spalat rufe cu uscator
914600309 EW9W161B Masina spalat rufe cu uscator
914600334 EW9W161BC Masina spalat rufe cu uscator
914606408 EW7W368SI Masina spalat rufe cu uscator
916098367 EW6C527P Uscator de rufe
916098364 EW6C428W Uscator de rufe
916098204 EW7H438B Uscator de rufe
916098205 EW8H458B Uscator de rufe
916098357 EW8H258B Uscator de rufe
916098872 EW8H258B Uscator de rufe
916098377 EW8H259ST Uscator de rufe
916098354 EW8H359S Uscator de rufe
916098352 EW8HS259S Uscator de rufe
916098201 EW9H378S Uscator de rufe
916098642 EW9H188SC Uscator de rufe
914341152 L6SE47SE Masina spalat rufe
914915034 L6FEG49S Masina spalat rufe
914915049 L6FEG49S Masina spalat rufe
914915022 L6FBG41S Masina spalat rufe
914550033 L7FBE48S Masina spalat rufe
914550037 L7FEC48S Masina spalat rufe
914550058 L7FEE68S Masina spalat rufe
914550427 L7FEC41S Masina spalat rufe
914550466 L7FBE69SA Masina spalat rufe
914550814 L8FEC68S Masina spalat rufe
914550907 L9FEA69S Masina spalat rufe
914606412 L8WBE68SI Masina spalat rufe cu uscator
914605224 L8WBC61S Masina spalat rufe cu uscator
914605249 L8WBC61SC Masina spalat rufe cu uscator
Classified a s Internal 17
914600307 L9WBC61B Masina spalat rufe cu uscator
914600339 L9WBA61BC Masina spalat rufe cu uscator
913123712 LTX7E273E Masina spalat rufe
913123803 LTX7C373E Masina spalat rufe
913123857 LTX7C373E Masina spalat rufe
913123850 LTX8C373E Masina spalat rufe
916098235 T7DBE38S Uscator de rufe
916099041 T7DBE48S Uscator de rufe
916097876 T8DBE48S Uscator de rufe
916098900 T8DBE48S Uscator de rufe
916098493 T8DBG49S Uscator de rufe
916098266 T8DBC49S Uscator de rufe
916098064 T8DEA68S Uscator de rufe
916098640 T9DBC68S Uscator de rufe
922782034 LUT6NF18S Combina frigorifica
925561028 SCE819D8TS Combina frigorifica
925505061 ENT6TE18S Combina frigorifica
925505063 ENT6TF18S Combina frigorifica
911077021 EEG62300L Masina de spalat vase
911539264 EEA717100L Masina de spalat vase
911536521 EES848200L Masina de spalat vase
911536444 EEM48221L Masina de spalat vase
911536428 EEM48320L Masina de spalat vase
911536443 EEM48321L Masina de spalat vase
911536471 EEG48300L Masina de spalat vase
911536473 EES48200L Masina de spalat vase
911535264 EES27100L Masina de spalat vase
911535263 KESD7100L Masina de spalat vase
911054057 FFB62407ZW Masina de spalat vase
911075044 FSE31407Z Masina de spalat vase
911436390 FSB53637P Masina de spalat vase
911536515 FSB53927Z Masina de spalat vase
911438395 FSE83838P Masina de spalat vase
911438421 FSK93718P Masina de spalat vase
911438398 FSK73768P Masina de spalat vase
911434659 FSE74738P Masina de spalat vase
911434668 FSE73727P Masina de spalat vase
911434645 FSE74608P Masina de spalat vase
911438404 EEC87300W Masina de spalat vase
911434728 KECB7310L Masina de spalat vase
911438403 KEZA9310W Masina de spalat vase
911434682 EEG69410W Masina de spalat vase
911434689 EEM69410W Masina de spalat vase
911434691 KEMB9310L Masina de spalat vase
911434685 EEG67410W Masina de spalat vase
911424480 FEE84706PM Masina de spalat vase
911424484 EEM69300IX Masina de spalat vase
911417363 ESM89300SX Masina de spalat vase
911077033 FSE73527P Masina de spalat vase
911077034 EEM63301L Masina de spalat vase
911074089 EEM43211L Masina de spalat vase
916098867 EW8H458B Uscator
Classified a s Internal 18
916098872 EW8H258B Uscator
916098900 T8DBE48S Uscator
914915049 L6FEG49S Masina de spalat rufe
914555232 EW7F349W Masina de spalat rufe
914920700 EW7F3742PB Masina de spalat rufe
913123857 LTX7C373E Masina de spalat rufe
914600810 EW8W261B Masina de spalat rufe cu uscator
914600334 EW9W161BC Masina de spalat rufe cu uscator
914603525 EWW1685W Masina de spalat rufe cu uscator
914605249 L8WBC61SC Masina de spalat rufe cu uscator
933028021 LXB2AF82S Frigider incorporabil
925503206 LNT3FF18S Combina frigorifica incorporabila
942150893 DPB5652M Hota telescopica
933024093 SKB582F1AF Frigider incorporabil

Urmariti-ne pe Facebook

TRANSPORT

Livrare oriunde prin curierat rapid
 

SUPORT TELEFONIC

Va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite
 

PLATA RAMBURS

Comandati online
platiti doar cand receptionati coletul
 

PLATA OP

Comandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii.

Magazin specializat

Oferim cele mai bune solutii si preturi.

Cu un istoric in domeniul comercializarii aparatelor electrocasnice inceput in 2001, societatea noastra dispune de personal calificat bun cunoscator al intregii game de produse.

Pentru orice alte intrebari sau informatii va stam cu placere la dispozitie!

Ne puteti contacta la vanzari@e-electrocasnice.ro sau la telefon 0721.758.752

INCASSO ELECTROCASNICE SRL
Bucuresti, Sector 2, Str. Otesani nr.2
Bl. T23a, Sc. 1, Et.8, Ap.42
J40/4068/2001
RO13840220

2021 © Incasso Electrocasnice, CUI: RO13840220, Registrul Comertului J40/4068/2001